Thứ Ba, ngày 25/06/2019 06:38 AM (GMT+7)
Đây là tính năng độc đáo của Android Q có thể cứu mạng nhiều người

Đây là tính năng độc đáo của Android Q có thể cứu mạng nhiều người

Nó sẽ giúp lực lượng cấp cứu nhanh chóng đến vị trí tai nạn ngay cả khi người gặp nạn không thể thực hiện liên lạc.