Thứ Tư, ngày 20/09/2017 16:54 PM (GMT+7)
Sửa luật để chặn tận gốc cò đất, đầu nậu làm giá đất nền

Sửa luật để chặn tận gốc cò đất, đầu nậu làm giá đất nền1

Đó là ý kiến của hầu hết nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong bối cảnh quy định luật đang tạo kẽ hở để cò đất, đầu nậu...