Thứ Hai, ngày 09/12/2019 09:07 AM (GMT+7)
Đại Đao Quan Thắng – võ tướng toàn mỹ nhất Lương Sơn Bạc

Đại Đao Quan Thắng – võ tướng toàn mỹ nhất Lương Sơn Bạc

Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, Đại Đao Quan Thắng chính là võ tướng có thứ hạng cao nhất, ngồi ghế thứ năm, chỉ dưới Đại đầu...