Thứ Hai, ngày 16/12/2019 06:39 AM (GMT+7)
Vì sao ba đời hoàng đế triều Mãn Thanh đều tuyệt tự?

Vì sao ba đời hoàng đế triều Mãn Thanh đều tuyệt tự?

Cũng ở ngôi hoàng đế với hàng ngàn thê thiếp, thế nhưng khác hẳn với những tổ tiên “con đàn cháu đống của mình”, liên tiếp ba...