Thứ Ba, ngày 21/01/2020 06:03 AM (GMT+7)
Vì sao Tưởng Giới Thạch lại chọn Đài Loan làm nơi rút lui?

Vì sao Tưởng Giới Thạch lại chọn Đài Loan làm nơi rút lui?

Tháng 4/1949, Giải phóng quân Trung Quốc đột phá phòng tuyến Trường Giang. Đến tháng 9, họ giải phóng Hồ Nam, Hồ Bắc. Lúc đó, mọi...