Thứ Hai, ngày 09/12/2019 19:41 PM (GMT+7)
Giàu gấp 80 lần so với nữ hoàng Anh, tài sản của vua Thái Lan có gì?

Giàu gấp 80 lần so với nữ hoàng Anh, tài sản của vua Thái Lan có gì?

Có riêng một cơ quan đứng ra chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Quốc vương Thái Lan.