Thứ Ba, ngày 25/06/2019 02:32 AM (GMT+7)
Thả nuôi loài đặc sản này ngoài biển, dân ở đây khá giàu hẳn lên

Thả nuôi loài đặc sản này ngoài biển, dân ở đây khá giàu hẳn lên

Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp tỉnh Ninh Thuận đã giúp cho hàng ngàn lượt hội viên, nông dân trên địa bàn được...