Thứ Ba, ngày 25/02/2020 22:03 PM (GMT+7)
Quỹ HTND Đà Nẵng: Hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình làm giàu

Quỹ HTND Đà Nẵng: Hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình làm giàu

Sáng ngày 17/1, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) và...