Thứ Tư, ngày 23/10/2019 23:40 PM (GMT+7)
Nhà nổi - chiếc phao của dân Quảng Bình giữa dòng lũ dữ

Nhà nổi - chiếc phao của dân Quảng Bình giữa dòng lũ dữ

Nhà tránh lũ của bà con huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) được dựng khá kiên cố, bên dưới nhà được đỡ bằng hàng chục thùng phi...