Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 15:03 PM (GMT+7)
Liên Xô phát hiện âm mưu xâm lược của Hitler thế nào?

Liên Xô phát hiện âm mưu xâm lược của Hitler thế nào?

Nhờ tin tức tình báo quan trọng của Richard Sorge mà Liên Xô phát hiện sớm kế hoạch xâm lược của trùm phát xít Hitler và Đức quốc...