Thứ Hai, ngày 22/07/2019 16:46 PM (GMT+7)
Thủy quái xuất hiện ở Việt Nam: Có thật hay chỉ là huyền thoại?

Thủy quái xuất hiện ở Việt Nam: Có thật hay chỉ là huyền thoại?1

Con thuồng luồng khổng lổ kêu như bò rống hay con quái vật giống "rồng biển" lưng có lớp vảy dày, đầu giống đầu cá heo, đôi mắt to...