Chủ Nhật, ngày 16/06/2019 19:50 PM (GMT+7)
3 thẩm phán ngồi trên xe gây tai nạn rồi bỏ chạy: Thông tin bất ngờ

3 thẩm phán ngồi trên xe gây tai nạn rồi bỏ chạy: Thông tin bất ngờ15

3 thẩm phán đã giải trình và lấy được xác nhận từ người bị nạn rằng, khi xảy ra tai nạn, họ đã xuống xe hỏi thăm nhưng người bị...