Chủ Nhật, ngày 26/01/2020 08:56 AM (GMT+7)
Chủ tịch Tập đoàn TH:Tài nguyên, trí tuệ Việt giải ‘lời nguyền’ chăn nuôi bò sữa

Chủ tịch Tập đoàn TH:Tài nguyên, trí tuệ Việt giải ‘lời nguyền’ chăn nuôi bò sữa

“Nếu muốn thành công chỉ có con đường ứng dụng ông nghệ cao. Công thức rất đơn giản, đó là: tài nguyên Việt, trí tuệ Việt, ứng...