Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 16:11 PM (GMT+7)
Bầu Đức lần lượt bán tài sản, nhưng vẫn quyết đi làm nông

Bầu Đức lần lượt bán tài sản, nhưng vẫn quyết đi làm nông

Bầu Đức đang dần bán hết “cơ ngơi” của mình. Trước là bán mảng mía đường, mảng thủy điện, sau là bán mảng bất động sản... nhưng...