Thứ Hai, ngày 27/05/2019 09:23 AM (GMT+7)
Nuôi tằm ré không để lấy tơ mà đem bán làm món đặc sản

Nuôi tằm ré không để lấy tơ mà đem bán làm món đặc sản

Là người đầu tiên nuôi tằm làm thực phẩm, làm món nhậu tại địa phương, chị Nguyễn Thị Hậu, ở thôn xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên,...