Thứ Hai, ngày 20/01/2020 05:34 AM (GMT+7)
Hải Phòng: Trồng la liệt các loại nấm ngon, thu cả tỷ bạc mỗi năm

Hải Phòng: Trồng la liệt các loại nấm ngon, thu cả tỷ bạc mỗi năm

Anh Đỗ Văn Tuấn, xóm 2, thôn Lý Nhân, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) sau khi được tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật...