Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 05:27 AM (GMT+7)
Mâu thuẫn lúc ăn đêm, mang súng tới nhà mẹ "đối thủ" bắn liên tiếp

Mâu thuẫn lúc ăn đêm, mang súng tới nhà mẹ "đối thủ" bắn liên tiếp

Mâu thuẫn trong lúc đi ăn đêm, 2 nhóm thanh niên ở Ninh Bình đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên Phạm Khắc Năm đã rủ thêm 1 người nữa...