Thứ Hai, ngày 11/12/2017 13:00 PM (GMT+7)
Vốn chủ sở hữu Techcombank sụt giảm vì “ôm” cổ phiếu quỹ

Vốn chủ sở hữu Techcombank sụt giảm vì “ôm” cổ phiếu quỹ

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm của Techcombank cho thấy lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính bất ngờ mang dấu âm, mà...