Thứ Tư, ngày 18/09/2019 20:51 PM (GMT+7)
Đầu lĩnh thủy quân Lương Sơn (Phần 2): Kẻ làm vua, người tử trận

Đầu lĩnh thủy quân Lương Sơn (Phần 2): Kẻ làm vua, người tử trận

Trong 6 vị đầu lĩnh thủy quân của Lương Sơn, Lý Tuấn – chuyên gia đánh thủy có thứ hạng cao nhất Lương Sơn Bạc (ghế 26) và là 1...