Thứ Ba, ngày 12/11/2019 03:20 AM (GMT+7)
Trận đánh táo bạo của 1 du kích đã khơi nguồn cho Đặc công Việt Nam thế nào?

Trận đánh táo bạo của 1 du kích đã khơi nguồn cho Đặc công Việt Nam thế nào?1

Đặc công là một binh chủng mạnh trong quân đội Việt Nam với nhiều chiến công đã đi vào huyền thoại. Mặc dù đến tận tháng 3/1967,...