Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 13:00 PM (GMT+7)
Bệnh “hóa hổ” của vua Lý Thần Tông là bệnh gì?

Bệnh “hóa hổ” của vua Lý Thần Tông là bệnh gì?

Vua Lý Thần Tông mắc bệnh lạ, lông lá mọc khắp cơ thể, cuồng loạn, gầm thét như hổ suốt ngày. Thiền sư Nguyễn Minh Không đã chữa...