Thứ Tư, ngày 22/05/2019 08:28 AM (GMT+7)
Chiến tướng Lương Sơn Bạc và binh pháp Câu liêm thương danh chấn thiên hạ

Chiến tướng Lương Sơn Bạc và binh pháp Câu liêm thương danh chấn thiên hạ

“Kim Sang thủ” Từ Ninh là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, đầu lĩnh thứ 18. Vũ khí của Từ Ninh là câu liêm thương, một trong...