Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 17:03 PM (GMT+7)
Tuyệt học giúp Tiêu Phong áp chế quần hùng tại Tụ Hiền Trang

Tuyệt học giúp Tiêu Phong áp chế quần hùng tại Tụ Hiền Trang

Nói đến võ công của Tiêu Phong ngoài Hàng Long thập bát chưởng, Đả cẩu bổng pháp và Long trảo thủ… thì không thể không nhắc đến...