Thứ Năm, ngày 19/09/2019 18:04 PM (GMT+7)
Hy hữu trong sử Việt: "Hổ tướng" cãi lệnh vua để tránh đối đầu bạn

Hy hữu trong sử Việt: "Hổ tướng" cãi lệnh vua để tránh đối đầu bạn

Cãi lệnh vua, chấp nhận bị giáng chức để tránh đối đầu với bạn trên chiến trường. Câu chuyện này chỉ diễn ra duy nhất một lần...