Thứ Ba, ngày 23/07/2019 03:27 AM (GMT+7)
Dừng hoạt động nhà máy Thép Dana Ý: Quyết định trái luật sao chính quyền Đà Nẵng vẫn làm?

Dừng hoạt động nhà máy Thép Dana Ý: Quyết định trái luật sao chính quyền Đà Nẵng vẫn làm?1

Mặc dù công văn của UBND TP Đà Nẵng cảnh báo thông báo tạm dự hoạt động đối với 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc của Công ty cổ...