Thứ Ba, ngày 15/10/2019 18:45 PM (GMT+7)
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói gì về lựa chọn nhân sự?

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói gì về lựa chọn nhân sự?1

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc lựa chọn nhân sự phải tránh chọn người kiểu cục...