Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 05:44 AM (GMT+7)
3 pháp bảo "thượng đả hôn quân, hạ đả gian thần" trong lịch sử Trung Quốc

3 pháp bảo "thượng đả hôn quân, hạ đả gian thần" trong lịch sử Trung Quốc

Trong các bộ phim truyền hình chúng ta rất thường xuyên nghe thấy câu "Thượng Phương Bảo Kiếm ở đây, nhìn thấy kiếm như nhìn thấy...