Chủ Nhật, ngày 16/06/2019 09:42 AM (GMT+7)
Phản ứng của Việt Nam về diễn biến mới ở đảo Thị Tứ

Phản ứng của Việt Nam về diễn biến mới ở đảo Thị Tứ

Việt Nam cho rằng trong khi cùng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và để...