Thứ Tư, ngày 18/09/2019 02:20 AM (GMT+7)
Vì sao người Việt có thể đánh bại được đạo quân của Tần Thủy Hoàng?

Vì sao người Việt có thể đánh bại được đạo quân của Tần Thủy Hoàng?

Nhờ chiến thuật quân sự đúng đắn, người Việt cổ đã đánh tan đội quân xâm lược đông đảo của nhà Tần, đặt nền móng cho nghệ thuật...