Chủ Nhật, ngày 26/05/2019 08:19 AM (GMT+7)
Thủy sản An Giang bất ngờ "thoát án tử"

Thủy sản An Giang bất ngờ "thoát án tử"1

Suýt bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định do lỗ 2 năm liên tiếp (2017, 2018) và khoản lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ, tuy nhiên,...