Thứ Tư, ngày 23/10/2019 09:29 AM (GMT+7)
Vụ Sài Gòn Safari “treo” 14 năm”: Hàng loạt cơ quan chức năng TP.HCM bị quy trách nhiệm

Vụ Sài Gòn Safari “treo” 14 năm”: Hàng loạt cơ quan chức năng TP.HCM bị quy trách nhiệm

UBND TP.HCM, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở GTVT, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Hội đồng thẩm định Bồi thường GPMB, UBND huyện Củ Chi, Công ty...