Thứ Hai, ngày 27/01/2020 05:04 AM (GMT+7)
Rủi ro chờ đợi DN của ông Nguyễn Đức Tài, bà Cao Thị Ngọc Dung năm 2020?

Rủi ro chờ đợi DN của ông Nguyễn Đức Tài, bà Cao Thị Ngọc Dung năm 2020?

PNJ của bà Cao Thị Ngọc Dung và Thế Giới Di Động của ông Nguyễn Đức Tài và thị trường bán lẻ Việt Nam nói chung dự kiến sẽ phải...