Thứ Ba, ngày 28/01/2020 20:33 PM (GMT+7)
Ông Trần Quốc Vượng: Công tác nhân sự không để tác động bởi tin giả

Ông Trần Quốc Vượng: Công tác nhân sự không để tác động bởi tin giả

Theo ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chúng ta cần chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn,...