Thứ Ba, ngày 12/11/2019 06:19 AM (GMT+7)
7 hảo hán Thủy Hử ngoại hiệu “ăn theo” danh tướng: Chỉ 1 người vượt bản gốc

7 hảo hán Thủy Hử ngoại hiệu “ăn theo” danh tướng: Chỉ 1 người vượt bản gốc

108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, ai cũng có ngoại hiệu riêng. Ngoại hiệu – biệt danh phần nào đặc tả ngoại hình, tích cách, bản...