Thứ Sáu, ngày 22/09/2017 20:45 PM (GMT+7)
4 điểm khác biệt giữa tiếng Việt và Anh

4 điểm khác biệt giữa tiếng Việt và Anh

Bạn không thể nói ngoại ngữ trôi chảy nếu phát âm, nhấn ngữ điệu, dùng ngữ pháp, dịch "word by word" như tiếng Việt.