Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 02:55 AM (GMT+7)
Tuyên bố của Trung Quốc ở bãi Tư Chính: Gắp lửa bỏ tay người (Kỳ 2)

Tuyên bố của Trung Quốc ở bãi Tư Chính: Gắp lửa bỏ tay người (Kỳ 2)1

Những tuyên bố mới đây của Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quyền chủ quyền và tài phán đối với vùng nước ở bãi...