Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 11:42 AM (GMT+7)
TP.HCM chỉ đạo khẩn sau vụ dâm ô ở trung tâm hỗ trợ xã hội

TP.HCM chỉ đạo khẩn sau vụ dâm ô ở trung tâm hỗ trợ xã hội

TP.HCM chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội, Giáo dục dạy nghề Thiếu niên Thành phố và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, cập...