Thứ Hai, ngày 21/10/2019 22:23 PM (GMT+7)
Chiến tranh biên giới 1979: Việt Nam sử dụng "lực sĩ" C-130 Mỹ như thế nào?

Chiến tranh biên giới 1979: Việt Nam sử dụng "lực sĩ" C-130 Mỹ như thế nào?1

Sau chiến tranh Việt Nam, quân đội ta thu được 6 chiếc C-130 do Mỹ sản xuất, chúng ngay lập tức được biên chế Trung đoàn Không...