Thứ Bảy, ngày 25/05/2019 20:53 PM (GMT+7)
Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Tử Long chưa từng bị trúng tên

Tam quốc diễn nghĩa: Vì sao Triệu Tử Long chưa từng bị trúng tên

Trong suốt cuộc đời xông pha trận mạc, Thường Sơn Triệu Tử Long là viên võ tướng có võ nghệ cao cường trải qua trăm trận không...