Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 00:24 AM (GMT+7)
Trình tự luận tội Tổng thống Mỹ diễn ra như thế nào?

Trình tự luận tội Tổng thống Mỹ diễn ra như thế nào?

Trong lịch sử Mỹ, chỉ có hai Tổng thống từng bị luận tội và cả hai vẫn giữ vững vị trí của mình.