Thứ Năm, ngày 20/06/2019 14:09 PM (GMT+7)
Sĩ phu được mệnh danh là Bình Tây Đại nguyên soái của Việt Nam là ai?

Sĩ phu được mệnh danh là Bình Tây Đại nguyên soái của Việt Nam là ai?

Dù triều đình Huế kí Hiệp ước Nhâm Tuất nhường nhiều quyền lợi cho Pháp, nhân dân các tỉnh Nam Kì vẫn tiếp tục nêu cao tinh thần...