Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 07:59 AM (GMT+7)
Ông Lê Văn Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Văn Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực tỉnh Quảng Nam4

Ông Lê Văn Dũng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.