Thứ Tư, ngày 11/12/2019 02:11 AM (GMT+7)
Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an Đồng Nai

Cách tất cả chức vụ trong Đảng của Giám đốc Công an Đồng Nai1

Ban Bí thư quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Công an Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh, đồng thời cách chức Trưởng...