Thứ Tư, ngày 11/12/2019 05:29 AM (GMT+7)
"Tử huyệt" trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do!

"Tử huyệt" trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do!

Xích Bích là một trong những trận đánh lớn thời Tam Quốc. Vậy lý do nào khiến Tào Tháo thất bại trong cuộc đại chiến này?