Thứ Ba, ngày 20/08/2019 08:12 AM (GMT+7)
10 trận đánh xoay chuyển cục diện Thế chiến thứ 2

10 trận đánh xoay chuyển cục diện Thế chiến thứ 2

Không những xoay chuyển cục diện chiến tranh thế giới, 10 trận đánh dưới đây thậm chí còn thay đổi lịch sử của cả nhân loại trong...