Thứ Ba, ngày 17/09/2019 19:35 PM (GMT+7)
Thất bại cuối cùng của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam

Thất bại cuối cùng của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam

Trận chiến cuối cùng của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam lại là cuộc chiến giành giật hàng tấn tài liệu tối mật đang được di tản...