Thứ Ba, ngày 24/09/2019 03:05 AM (GMT+7)
Trận so găng thập kỷ của Mỹ-Xô: Gây chấn động thế giới với 2 "cú đánh" vĩ đại

Trận so găng thập kỷ của Mỹ-Xô: Gây chấn động thế giới với 2 "cú đánh" vĩ đại

Dưới góc độ khoa học, Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô đã cống hiến cho nhân loại những thành tựu vũ trụ vĩ đại nhất.