Thứ Tư, ngày 22/05/2019 23:52 PM (GMT+7)
Trạng nguyên võ Việt Nam thi tuyển thế nào?

Trạng nguyên võ Việt Nam thi tuyển thế nào?

Có một điều ít biết là từ thế kỷ 18, bên cạnh các khoa thi văn học, triều Lê đã cho thi võ để tuyển dụng nhân tài bảo vệ đất nước.