Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 02:59 AM (GMT+7)
Nam Phương hoàng hậu: Từng đi ám sát “gian phu dâm phụ”?

Nam Phương hoàng hậu: Từng đi ám sát “gian phu dâm phụ”?

Có chuyện kể rằng, hồi còn du học ở Pháp, có lần Nam Phương hoàng hậu gặp một thầy bói người Tàu. Ông ta nhìn cô nữ sinh rồi phán...