Thứ Tư, ngày 18/09/2019 02:30 AM (GMT+7)
Nể phục nam sinh vô gia cư vượt khó giành học bổng 3 triệu USD

Nể phục nam sinh vô gia cư vượt khó giành học bổng 3 triệu USD

Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, trở thành đứa trẻ vô gia cư sau ngày cha mất, vượt lên tất cả, Mosley đã giành được nhiều học...