Thứ Ba, ngày 12/11/2019 08:27 AM (GMT+7)
Tuần Châu - viên ngọc tỏa sáng bên bờ di sản Vịnh Hạ Long

Tuần Châu - viên ngọc tỏa sáng bên bờ di sản Vịnh Hạ Long

Ngay từ những ngày Tuần Châu còn là một vùng đất nghèo, cách nay vừa tròn nửa thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm đã dặn dò:...