Thứ Tư, ngày 23/10/2019 02:16 AM (GMT+7)
Thí sinh trong vụ mẹ tử vong: Môn Ngữ văn 5 điểm sẽ được đặc cách

Thí sinh trong vụ mẹ tử vong: Môn Ngữ văn 5 điểm sẽ được đặc cách1

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, nếu môn Ngữ văn mà thí sinh Tô Văn Tú 5 điểm sẽ được đặc cách.